ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитна сесия 2022

Изпит по счетоводство:  І етап – 18.09.2022 г. ;  IІ етап – 24.09.2022 г.

Изпит по българско счетоводно законодателство - 18.09.2022 г.

 Изпит по търговско право  - 08.10.2022 г.

 Изпит по данъчно и осигурително право - 22.10.2022 г.

 Изпит по независим финансов одит: І етап - 05.11.2022 г.;  ІІ етап - 12.11.2022 г.

 В съответствие с епидемичната обстановка в страната са предвидени допълнителни дати за провеждане на изпити по чл. 15 от ЗНФО: 26.11.2022 г.; 03.12.2022; 10.12.2022; 17.12.2022

Върни се към списъка