ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Извънредна дата, на която ще се проведе отмененият  изпит по счетоводство от м. декември 2020 г. /отменен поради извънредната епидемична обстановка в страната/:

Изпит по счетоводство                  І етап      – 30.05.2021 г.

                                                         ІІ етап      – 06.06.2021 г.

 Изпитна сесия 2021

Изпит по счетоводство                  І етап      – 18.09.2021 г.

                                                           ІІ етап      – 25.09.2021 г.

 Изпит по търговско право                             09.10.2021 г.

 Изпит по данъчно и осигурително право        23.10.2021 г.

 Изпит по независим финансов одит            І етап -    06.11.2021 г.

                                                                          ІІ етап -   13.11.2021 г.

 В съответствие с епидемичната обстановка в страната са предвидени допълнителни дати за провеждане на изпити по чл. 15 от ЗНФО: 27.11.2021 г.; 04.12.2021; 11.12.2021; 18.12.2021

 

Върни се към списъка