ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

График за провеждане на изпитите по чл.15 от ЗНФО за изпитна сесия 2020

26 февруари 2020

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка