ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

График за провеждане на изпитите по чл. 15 от ЗНФО за изпитна сесия 2019 г.

 

Счетоводство             -     първи етап           - 11.05.2019 г.

                                 -      втори етап           - 19.05.2019 г.

 

Търговско право                                          - 02.06.2019 г.

 

Счетоводство             -     първи етап           - 09.06.2019 г.

                                  -     втори етап            - 16.06.2019 г.

 

Данъчно и осигурително право                     - 06.07.2019 г.

 

Търговско право                                            - 14.09.2019 г.

 

Независим финансов одит – първи етап        - 12.10.2019 г.

                                         -   втори етап          - 19.10.2019 г.

  

Данъчно и осигурително право                       - 26.10.2019 г.

 

Независим финансов одит – първи етап          - 16.11.2019 г.

                                         -  втори етап          - 23.11.2019 г.

Върни се към списъка