ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

ИДЕС обявява извънредни дати за провеждане на изпит по счетоводство за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители, както следва:

Счетоводство – първи етап – тест със затворени въпроси – 5 декември 2020

Счетоводство – втори етап- въпроси/ казуси със свободен отговор 12 декември 2020

 Тези извънредни дати не отменят предоставената възможност, съгласно § 5а от Правилата за организиране и провеждане на изпити за д.е..с, на кандидатите, които са в процедура за полагане на изпити по чл. 15 от ЗНФО, да се явят допълнително еднократно на всеки от изпитите в рамките на една изпитна сесия след изтичане на срока от 5 години по чл. 18, ал. 4 от Правилата

 Всички кандидати, които са били допуснати до втори етап на изпита по счетоводство, проведен на 26 септември 2020, ще бъдат допуснати директно до явяване на втори етап на изпита, който ще се проведе на 12 декември 2020 г.

 

Върни се към списъка