ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Резултати от приравнителните изпити по чл.14 от ЗНФО - януари 2022

31 януари 2022

Свали като

Върни се към списъка