ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Резултатите от приравнителните изпити по чл. 14 от ЗНФО, проведени  през м. ноември 2023 г., са публикувани на електронната платформа на ИДЕС  https://priemides14.unwe.bg  в секция "Списък изпити".

Върни се към списъка