ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Резултати от приравнителните изпити по чл.14 от ЗНФО - м. ноември 2019

19 ноември 2019

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка