ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Резултати от приравнителните изпити по чл. 14 от ЗНФО - ноември 2018

26 ноември 2018

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка