ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Изпитите по чл. 14 от ЗНФО за сесията през м. януари 2024 г. ще се проведат в периода 23 - 26.01.2024 г.

Документите се подaват чрез електронната платформа на ИДЕС  https://priemides14.unwe.bg/  в срок до 17.01.2024 г.

Таксата за явяване на изпит е 100 лв. с ДДС.

 

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Клон Бизнес център, ул. Позитано 2

 

За допълнителни въпроси: тел. 02/ 950 07 77

 

График за провеждането на изпитите:

 23 януари 2024

10:00 ч. – Финансов контрол и одиторски стандарти

12:00 ч. – Данъчно право

14:00 ч. - Финансово счетоводство/ счетоводство на предприятието

16:00 ч. – Основи на счетоводството/ теория на счетоводството

 

24 януари 2024

10:00 ч. – Трудово и осигурително право

12:00 ч. – Основи на финансовото управление на предприятието

14:00 ч. – Управленско счетоводство

16:00 ч . – Математика и статистика

 

25 януари 2024

10:00 ч . – Управление на риска и вътрешен контрол

12:00 ч. – Анализ на финансовите отчети

14:00 ч. – Търговско право

16:00 ч. – Информационни системи и технологии

 

26 януари 2024

10:00 ч. - Професионална етика и независимост

12:00 ч. – Финанси на предприятието

14:00 ч. – Микроикономика

 

Изпитите ще се проведат онлайн чрез MS Teams.

 

 

 

 

 

 

Върни се към списъка