ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Изпитите по чл. 14 от ЗНФО за сесията през м. ноември 2022 г. ще се проведат онлайн в периода 22 - 25.11.2022 г. В срок до 16.11.2022 г. се приемат заявления и плащания за явяване на изпитите.

Таксата за явяване на изпит е 100 лв. с ДДС.

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Клон Бизнес център, ул. Позитано 2

 

За подаване на заявленията и допълнителни въпроси:

Тел. 02/950 07 77

e-mail: ides@ides.bg

 

График за провеждането на изпитите:

 

22 ноември 2022

10:00 ч. – Финансов контрол и одиторски стандарти

12:00 ч. – Данъчно право

14:00 ч. - Финансово счетоводство/ счетоводство на предприятието

16:00 ч. – Основи на счетоводството/ теория на счетоводството

 

23 ноември 2022

10:00 ч. – Трудово и осигурително право

12:00 ч. – Основи на финансовото управление на прадприятието

14:00 ч. – Управленско счетоводство

16:00 ч . – Математика и статистика

 

24 ноември 2022

10:00 ч . – Управление на риска и вътрешен контрол

12:00 ч. – Анализ на финансовите отчети

14:00 ч. – Търговско право

16:00 ч. – Информационни системи и технологии

 

25 ноември 2022

10:00 ч. - Професионална етика и независимост

12:00 ч. – Финанси на предприятието

14:00 ч. – Микроикономика

 

 

 

 

 

 

 

Върни се към списъка