ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

ЧАСОВЕ  ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

/консултациите ще се провеждат в Университета за национално и световно стопанство – Студентски град/

 

 1. Основи на счетоводството /теория на счетоводството/

Проф. д-р Снежана Башева

Час за консултации – Сряда 14.00-16.00 ч каб. 1037

 

 1. Финансово счетоводство / счетоводство на предприятието/

Проф. д-р Снежана Башева

Час за консултации – Сряда 14.00-16.00 ч каб. 1037

 

 1. Управленско счетоводство

Доц. д-р Лилия Рангелова

Час за консултации – Сряда 9.00-10.30 и от 17.30-19.00 ч. каб. 1057

 

 1. Анализ на финансовите отчети

Проф. д-р Стоян Стоянов

Час за консултации – Вторник 18.00-19.00 ч. в учебна зала 1058

 

 1. Финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международни одиторски стандарти

         Доц. д-р Даниела Петрова

Час за консултации – Понеделник 10.30-12.00 ч. каб. 1032

 

 1. Търговско право

Проф. д-р Христина Балабанова

Час за консултации – Вторник 13.00-14.15 ч. каб.2133 Нов корпус

 

     7.Данъчно право

Гл. ас. д-р Нина Чилова

Час за консултации – Вторник 14.00-16.00 ч. каб.1104

 

8.Трудово и осигурително право

Доц. д-р Райна Койчева

Час за консултации – Четвъртък 13.00-15.00 ч. каб. 1101 Нов корпус

 

  9. Финанси на предприятието

проф. Богомил Манов

Час за консултации –  Четвъртък 16.30-18.30 каб. 2108

 

 1. Микроикономика

Проф. д-р Стати Статев

Час за консултации – Сряда 10.00-12.00 каб. 1024

 

 1. Основи на финансовото управление на предприятието

Проф. д-р Стоян Стоянов

Час за консултации – Вторник 18.00-19.00 учебна зала 1058

 

 

 1. Информационни системи и технологии

Проф. Емил Денчев

Час за консултации – Вторник 17.00-18.00 в каб. 2073

 

 1. Математика и статистика

Проф. д-р Веселка Павлова

Час за консултациите – Понеделник 13.30-17.30 каб. 2078

 

 

 1. Управление на риска и вътрешния контрол

Проф. д-р Емилия Миланова

Час на консултации – Четвъртък 17.00-18.30 ч. каб. 1040

                                              Петък 17.00-18.30 ч. каб. 1040

 

 1. Професионална етика и независимост

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Час за консултации – Понеделник 11.30-12.30 ч. 1033

 

Върни се към списъка