ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

ЧАСОВЕ  ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 /консултациите ще се провеждат в Университета за национално и световно стопанство – Студентски град/ за уч. 2019/2020 г.

 1. Основи на счетоводството /теория на счетоводството/

Проф. д-р Снежана Башева

Час за консултации – Сряда 13:00-16:00 ч каб. 1040

 2. Финансово счетоводство / счетоводство на предприятието/

Проф. д-р Снежана Башева

Час за консултации – Сряда 13:00-16:00 ч каб. 1040

 3. Управленско счетоводство

Доц. д-р Лилия Рангелова

Час за консултации – Сряда 14:00-15:30 и четвъртък 10:30-12:00 каб. 1057

 4. Анализ на финансовите отчети

Проф. д-р Стоян Стоянов

Час за консултации – Вторник 16:00-17:00 ч. и четвъртък 16:45-17:45 ч. каб. 1056

 5. Финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международни одиторски стандарти

  Доц. д-р Даниела Петрова

Час за консултации – петък  13:00-14:00 ч. каб. 1032

 6. Търговско право

Проф. д-р Христина Балабанова

Час за консултации – вторник  11:00-13:00 ч. зала 2030

 7.Данъчно право

Доц. д-р Нина Чилова

Час за консултации – Вторник 12:30-14:30 ч. каб.1103 или кабинет 1106

 8.Трудово и осигурително право

Доц. д-р Райна Койчева

Час за консултации – Четвъртък 11:30 – 12:30 ч. каб. 1101 Нов корпус

 9.Финанси на предприятието

проф. Богомил Манов

Час за консултации –  Понеделник 10:30-12:30 каб. 2108

 10. Микроикономика

Проф. д-р Стати Статев

Час за консултации – Сряда 10:00-12:00 каб. 1024

 11.Основи на финансовото управление на предприятието

Проф. д-р Стоян Стоянов

Час за консултации – Вторник 16:00-17:00 и четвъртък 16:45-17:45 каб.1056

 12.Информационни системи и технологии

Проф. Емил Денчев

Час за консултации – четвъртък  16:30-17:30 в каб. 2073

 13.Математика и статистика

Проф. д-р Веселка Павлова

Час за консултациите – …………… каб. 2078

 14.Управление на риска и вътрешния контрол

Проф. д-р Емилия Миланова

Час на консултации – сряда – 17:00-18:00 в офиса на ИДЕС

На 23.10.2019 г. консултацията ще се проведе във ВУЗФ /кв. Овча купел, ул. Гусла №1/ от 18:00 часа

 15.Професионална етика и независимост

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Час за консултации – Вторник 11:00-12:00 каб. 1033

 

 

 

 

Върни се към списъка