ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

За започване на процедура за явяване на изпити за дипломиран експерт-счетоводител се подава заявление за започване на процедура и нотариално заверено копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея, в срок от 01 до 30 септември 202г., като кандидатите посочват годината, в която възнамеряват да започнат полагането на изпитите.

Таксата за разглеждане на документите е 24 лв. с ДДС.

Заявлението с приложената диплома и документ за платена такса се изпращат по куриер на адреса на ИДЕС, гр. София, ул. Искър № 22, ет. 2

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк, клон Позитано

 

За допълнителни въпроси:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка