ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От международни счетоводни организации

Публикация на Accountancy Europe "Измама: препоръки за укрепване на финансово-отчетната екосистема"

14 април 2021

Свали като (1,33 MB)

Върни се към списъка