ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От международни счетоводни организации

На 27 май 2024 г. в Лисабон се проведе международна конференция на тема „Средиземноморската ESG рамка“, организирана съвместно от Федерацията на средиземноморските експерт-счетоводители (FCM) и  Организацията на счетоводителите в Португалия (OCC).

Събитието се фокусира върху значението на ESG (екологични, социални и управленски) фактори за компаниите в средиземноморския регион и в него участваха известни национални и международни експерти.

ИДЕС беше представен на този форум от Емил Василев, който е член на Изпълнителния съвет на FCM.

Пълен запис на събитието на английски език, можете да гледате в страницата на LinkedIn на FCM LinkedIn page of the FCM.

Върни се към списъка