ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Безплатен уебинар на Balkan Services на тема „Одитиране на ESEF/XBRL отчети“, който ще се проведе на 29-ти септември от 16:00ч.  

  • Кои са 3-те основни елемента при одита на отчети в XBRL /XHTML формат и защо той не може да се извърши без специализиран софтуер?  
  • Какви са предизвикателствата пред одиторите?
  • Как бързо и лесно с 1 инструмент могат да се одитират всички отчети в XBRL /XHTML , независимо  как са генерирани те? 

Това са само част от въпросите, които ще бъдат представени на онлайн събитието на 29-ти септември.   

На уебинара ще бъде демонстрирано как можете да проверявате и валидирате XBRL отчетите на своите клиенти със сертифицирания инструмент AMANA XBRL Auditor. 

Участието на уебинара е безплатно, но изисква предварителна регистрация. 

Работен език - английски.

Регистрация тук: Повече за събитието > 

 

Върни се към списъка