ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Във връзка с усложнената здравна обстановка в страната и заповедта на ректора на УНСС за ограничаване на достъпа до сградата на университета, включително тестовия център, ви информираме, че изпитът по независим финансов одит (първи и втори етап), който трябваше да се проведе на 7 и 14 ноември 2020, се отлага.

Ще следим развитието на ситуацията и ще ви информираме своевременно за новите изпитни дати.

 

 

 

Върни се към списъка