ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Във връзка с противоепидемичните мерки, в сила от 21 октомври 2021 и заповед на ректора на УНСС, информираме кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители, че изпитът по данъчно и осигурително право, планиран за 23 октомври 2021 г. се отлага и ще се проведе на 4 декември 2021 г., като допускането до изпитната зала ще става задължително със зелен сертификат.

Изпитът по независим финансов одит ще се проведе на предварително обявените дати, както следва: първи етап на 6 ноември 2021 и втори етап на 13 ноември 2021, като за допускане в изпитната зала ще се изисква задължително зелен сертификат. Напомняме на кандидатите, които подават документи за изпита по независим финансов одит в онлайн платформата, че следва да приложат документи за изискуемия стаж по чл.16 от ЗНФО.

 

Върни се към списъка