ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Съвместно писмо от АОБР и ИДЕС до Министъра на финансите относно счетоводно и данъчно третиране на компенсации на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.2021- 31.12.2021

17 февруари 2022

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка