ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

В онлайн платформата за достъп до електронни учебници е публикувано второто издание на Практическо ръководство по одит за кандидати за ДЕС.

Всички, които са си закупили първото издание на ръководството, ще имат достъп до второто издание на преференциална цена.

Върни се към списъка