ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

В раздел За Института/Документи са публикувани новите Правила за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител, в сила от 16 януари 2018 г.

Върни се към списъка