ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира подготвителни курсове по данъчно и осигурително право за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители

Подготвителният курс включва обучение по въпросите от тематичния конспект и обсъждане на казуси. Курсът е с продължителност от 48 учебни часа, разпределени в 6 дни, които покриват въпросите от тематичния конспект.

Подробна информация - тук

Върни се към списъка