ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира подготвителен курс по търговско право за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители.

Лектори: проф. Живко Драганов, доц. Захари Торманов

Дата:26- 30 юни2023

Подготвителният курс включва обучение по въпросите от тематичния конспект и обсъждане на казуси. Курсът е с продължителност от 40 учебни часа, разпределени в 5 дни, които покриват въпросите от тематичния конспект.

Курсът ще се проведе при записани минимум 10 участници.

Програма

Ден 1

Обща част - теми от 1 до 9

Лектор: Живко Драганов

Ден 2

Видове търговци – теми от 10 до 18

Лектор: Живко Драганов/

Ден 3

Преобразуване. Търговски сделки – теми от 19 до 27

Лектор: Живко Драганов/Захари Торманов

Ден 4

Специално търговско право. Търговски сделки – теми от 28 до 36

Лектор: Захари Торманов

Ден 5

Несъстоятелност и стабилизация на търговци. Защита на конкуренцията – теми от 37 до 41

Лектор: Захари Торманов

Начин на провеждане:обучението е онлайн с продължителност 8 учебни часа дневно

(9.00 – 17.00 ч.) с обедна почивка от 12.30–13.30

Участие се заявява през меню „Регистрация за семинари“

Върни се към списъка