ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира подготвителен  курс по търговско право за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители.

Лектори: проф. Живко Драганов, доц. Захари Торманов

Дата: 4-8 юли 2022

Подготвителният курс включва обучение по въпросите от тематичния конспект и обсъждане на казуси. Курсът е с продължителност от 40 учебни часа, разпределени в 5 дни, които покриват въпросите от тематичния конспект.

Програма

Ден 1

Обща част - теми от 1 до 9

Лектор: Живко Драганов

Ден 2

Видове търговци – теми от 10 до 18

Лектор: Живко Драганов/

Ден 3

Преобразуване. Търговски сделки – теми от 19 до 27

Лектор: Живко Драганов/Захари Торманов

Ден 4

Специално търговско право. Търговски сделки – теми от 28 до 36

Лектор: Захари Торманов

Ден 5

Несъстоятелност и стабилизация на търговци. Защита на конкуренцията – теми от 37 до 41

Лектор: Захари Торманов

Начин на провеждане: обучението е онлайн с продължителност 8 учебни часа дневно

(9.00 – 17.00 ч.) с обедна почивка от 12.30–13.30

Участие се заявява през меню „Регистрация за семинари“, което е добавено в основната навигация на сайта.

 

Върни се към списъка