ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира подготвителен курс по независим финнасов одит за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители.

Програма:
12-16 юни 2023

12 юни
Общи принципи и отговорности: МОС 200
Дейности преди започване на ангажимента: МОС 210
Одиторски доказателства: МОС 500
Дейности по време на и в края на ангажимента: МОС 220, МОС 230
Общи принципи и отговорности: 240
Оценка на риска и отговор на рисковете: МОС 300, МОС 320

13 юни
Оценка на риска и отговор на рисковете: МОС 315, МОС 330
Одиторски Доказателства: МОС 501, МОС 505, МОС 520 и МОС 530
Отворен въпрос: МОС 501, МОС 505 и МОС 530

14 юни
Одиторски доказателства: МОС 540
Отворен въпрос: МОС 540
Одиторски доказателства: МОС 510, МОС 550, МОС 560, МОС 570, МОС 580

15 юни
Одиторски заключения и докладване: МОС 700, МОС 701 и МОС 705
Отворен въпрос: МОС 700
Одиторски заключения и докладване: МОС 706, МОС 710, МОС 720
Отворени въпроси: МОС 701 и МОС 705

16 юни
Одиторски заключения и докладване: МОС 800, МОС 805 и МОС 810
Отворени въпроси: МОС 800/МОС 805/МОС 810

Лектори:
Проф. Али Вейсел, дес, PhD
Ивайло Янчев, дес, FCCA
Красимира Радева, дес, FCCA
Милка Дамянова, дес, FCCA
Найден Костадинов, дес, FCCA
Пламен Вълнев, дес, FCCA

Начин на провеждане: онлайн с продължителност 8 учебни часа дневно

Участие се заявява през меню „Регистрация за семинари“

 

Върни се към списъка