ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира обучение за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители - "Насоки за изпит по независим финансов одит с обсъждане на затворени въпроси и казуси със свободен отговор"

 

Лектор:   Красимира Радева – регистриран одитор

Дата на провеждане:  6 октомври 2021 г.

Начин на провеждане:  онлайн с продължителност 4 учебни часа 

Цена: 60 лв. с ДДС

Участие се заявява през меню „Регистрация за семинари“, което е добавено в основната навигация на сайта.

Върни се към списъка