ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители избра новото си ръководство за мандат 2024 - 2028 чрез електронно гласуване, проведено през м. април 2024.

За председател беше избран Илия Илиев и за членове на Управителния съвет - Даниела Петкова, Валя Йорданова, Милена Рангелова, Снежана Башева, Пламен Донев, Деян Константинов, Георги Тренчев и Филип Ляпов.

 

Върни се към списъка