ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Насоки на КЕОНО относно одиторската работа във връзка с прилагането на единен европейски електронен формат за финансовите отчети на борсови дружества

26 март 2020

Свали като (0,24 MB)

Върни се към списъка