ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Меморандум за професионално признаване между ИДЕС и ICAEW (на български език)

21 май 2021

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка