ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Концептуална рамка за финансово отчитане с общо предназначение от организации от публичния сектор

19 април 2021

Свали като (1,24 MB)

Върни се към списъка