ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Изпитът по счетоводство се състои от два етапа, като крайната оценка е съвкупност от представянето на първи и втори етап. Оценката е комбинирана и се изчислява по формулата съгласно чл. 26, т. 1 от Правилата за организиране и провеждане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител.

 Пояснение относно сесия 2019:

  1. Кандидати, които са се явили на първи етап от изпита по счетоводство на първата дата от изпитната сесия /11 май/, получили са резултат минимум 50% и не са се явили на втори етап от изпита по счетоводство /19 май/, имат право да се явят на втори етап на 16 юни.
  2. Кандидати, които са се явили на първи етап от изпита по счетоводство на първата дата от изпитната сесия /11 май/, получили са резултат минимум 50%, явили са се на втори етап от изпита по счетоводство  /19 май/ и комбинираната им оценка е „не издържал“, следва да се явят отново на първи етап от изпита по счетоводство.

 

 

Върни се към списъка