ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Интервю с Пламен Вълнев, регистриран одитор

15 януари 2019

Свали файл (1,57 MB)

Върни се към списъка