ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Изявление на Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) във връзка с влиянието на Ковид-19 (коронавирус) пандемиятавърху одитите на финансови отчети.

26 март 2020

Свали като (0,12 MB)

Върни се към списъка