ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

За започване на процедура за явяване на изпити за дипломиран експерт-счетоводител се подава електронно заявление и сканирано копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея, в срок от 01 до 30 септември 2023 г.

Документите се подaват чрез електронната платформа на ИДЕС  https://priemides14.unwe.bg/ и включват:

- електронно заявление;

- сканирано копие от диплома за висше образование.

 

Таксата за разглеждане на документите е 24 лв. с ДДС.

 

В срок до 10.10.2023 г. ще бъде публикувана информация с резултатите за съответствие с чл. 14  от ЗНФО.

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк, клон Позитано

 

За допълнителни въпроси:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка