ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Счетоводство - първи етап - 11 май 2019

                         втори етап - 19 май 2019

Търговско право                 -  2 юни 2019

Счетоводство - първи етап - 9 юни 2019

                         втори етап - 16 юни 2019

Данъчно и осигурително право - 6 юли 2019

Търговско право                 - 14 септември 2019

Независим финансов одит - първи етап - 12 октомври 2019

                                               втори етап - 19 октомври 2019

Данъчно и осигурително право - 26 октомври 2019

Независим финансов одит - първи етап - 16 ноември 2019

                                               втори етап  - 23 ноември 2019

Върни се към списъка