ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

                                                                                                                                                                                                                                       В петък, 21 април 2017 г., бяха проведени редовните тригодишни избори за органи на управление на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), организацията, в която членуват регистрираните одитори в България.

За Председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България е избран Васко Райчев. Той е един от основателите на професията в България през 1991 г., впоследствие дългогодишен съдружник в одиторската фирма Делойт и неин управител и председател за България. Заемал е и ръководни длъжности в Делойт Централна Европа, като е бил член на Борда на директорите и съдружник, отговорен за поддържане на репутацията на фирмата и управлението на риска. Бил е член на няколко състава на Управителния съвет на ИДЕС и три мандата заместник-председател. На този пост той смени Бойко Костов, който изпълни разрешените от Устава на ИДЕС два последователни мандата.

 

Върни се към списъка