ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Във връзка с възникналата извънредна ситуация в страната, ви информираме, че подготвителният курс по счетоводство за кандидати, предвиден за периода 6-16 април 2020, се отлага.

Отменя се обявеният срок за подаване на документи за започване на процедура за полагане на изпити по чл. 15 от ЗНФО.

Частично се отменя и графикът за полагане на изпити, като към момента остават в сила следните дати:

Счетоводство - 19.09 - първи етап и  26.09.2020 - втори етап

Търговско право - 10.10.2020

Данъчно и осигурително право - 24.10.2020

Независим финансов одит - 07.11- първи етап  и 14.11.2020 – втори етап

 

Ще ви информираме своевременно за всяка последваща промяна в дати и срокове в зависимост от актуалната обстановка и в съответствие с действащите правила и разпоредби.

 

 

Върни се към списъка