ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Издания

РАЗШИРЕНИ ДОКЛАДИ И КОМУНИКАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ОДИТОРА: Одит на финансови отчети – повишена прозрачност и информативна стойност

18 юни 2016

Свали като (0,75 MB)

Върни се към списъка