ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Издания

Международен етичен кодекс на професионалните счетоводители, издание 2022

15 февруари 2023

Свали като

Върни се към списъка