ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Издания

Международен етичен кодекс на професионалните счетоводители, издание 2018 (в сила от юни 2019)

05 декември 2018

Свали като (2,39 MB)

Върни се към списъка