ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

СТАНДАРТИЗИРАНИ МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ В БАНКИТЕ

Университет за национално и световно стопанство катедра „Счетоводство и анализ“
Университет за национално и световно стопанство катедра „Счетоводство и анализ“
Университет за национално и световно стопанство катедра „Счетоводство и анализ“
Университет за национално и световно стопанство катедра „Счетоводство и анализ“

Свали като (0,75 MB)