ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Гледна точка

 

ОДИТ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

 Филип Ляпов, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

 

Настоящата записка няма претенции за задълбочен анализ на състоянието на одиторската професия в Обединеното кралство, а цели споделяне на особености, които ИДЕС може да има предвид при изработване на своята стратегия.

Одит пазар

В Кралството има 4 професионални организации – най-старата е шотландският институт (ICAS), най-голямата и престижна е англо-уелският институт (ICAEW), най-глобалната е ACCA, а ирландската ICAI участва наравно в одиторския живот, макар Република Ирландия да е независима държава. В тези организации членуват предимно дипломирани счетоводители, докато регистрираните одитори са около 20% от членската маса. Предстои да се вземе решение дали е удачно да се обособи отделна организация само за регистрираните одитори, така както е ИДЕС. Броят на одиторите-физически лица и фирми спада всяка година, като за последните 10 години е намалял двойно до 5000 фирми и 20000 физически лица в момента. Преобладават еднолични и фирми с до 2-3 съдружници. Тук малките фирми имат право да изготвят и одитират отчети на един клиент, при условие че екипите до под ниво съдружник са различни. Доминацията на Голямата четворка е по-силно изразена в сравнение с България, но това се очаква да се промени. Има съпротива от тези фирми срещу намерението да се въведе съвместен или споделен одит. Обсъжда се въвеждане на изискване на предприятията от обществен интерес (ПОИ) да сертифицират финансови контроли с получаване на одиторско мнение.

Регулация

Професионалните организации регулират своите членове, а самите те са под надзора на FRC, които имат правомощия да проверяват всички одиторски фирми с одити на ПОИ. Регулаторът работи с правителството и публикува всички счетоводни, одиторски и етични стандарти, които са допълнени с елементи от професионалната практика на Острова. В Кралството регламентирането на счетоводството и одита се извършва чрез търговския закон. Няма закон за счетоводството и закон за одита, както в България, но имайки предвид, че Кралството няма писана конституция, това не трябва да ни учудва. Проверките за качество на одита са с подобна честота, но детайлни и взискателни. За разлика от ИДЕС, присъствието на Общо събрание е право, а не задължение, и никой не бива наказан. Това, по мое мнение, е една социалистическа отживелица. Тук няма и регионални организации, но това е друга тема.

Персонал

И тук, както в България, има спад на интереса към професията, и се търсят одитори на всички нива. Заплатите са на добро ниво, особено за хора с тясна секторна специализация. Все повече се налага работа на граждански договор в одит сезона. Професионалните организации се борят да привлекат студенти по всякакъв начин – приемат се завършили средно образование и след успешна квалификация в рамките на средно 3 години, им се признава висше образование. По-малките работодатели наемат служители по правителствена схема за чиракуване и плащат само 5% от всички разходи, които за периода на обучението достигат 21000 лири. В Обединеното кралство подготовката на изпитите се извършва от специализирани учебни заведения, а не от професионалните организации. Изпитите са 14-15 на брой и доста тежки за вземане. Одиторската професия се взема насериозно от клиентите и се прави всичко възможно да се избегнат квалификации в доклада, особено при ПОИ и регулирани компании.

 Софтуер и методология

Големите фирми имат свои методологии и софтуер, а малките имат избор между 4-5 утвърдени доставчика. Автоматизацията на одитния процес е висока, използват се шаблони и вградени калкулатори на извадки. Държи се да се дава обяснение на одиторски оценки и да се демонстрира професионален скептицизъм. Адвокатската колегия не разрешава да се изискват общи писма от юристите, а само ако има конкретен правен казус, касаещ одитирания субект. Голяма част от банковите потвърдителни писма се обработват чрез централизирана платформа. Потвърдителни писма от клиенти и доставчици са рядко явление при финансови клиенти. Няма практика да се правят договори за одит, вместо това писмата съдържат общи условия и важат за повече от една година при липса на съществени промени. По тази причина много често цената се договаря с ценова оферта. Ангажиментите се архивират в много кратък срок. Изключително строго нарушение е да се изготвят и подписват работни книжа със задна дата. Одиторските цени, заплатите на ръководството и крайният собственик се оповестяват задължително.

Всеки институт има огромен технически ресурс, който е на разположение на членската маса. Обученията са ежедневни, но най-ценното е да можеш да се обадиш на технически специалист, който ще ти помогне в решаване на казуса, като за всяка консултация се документира записка. Въпросите са по одит, счетоводство, данъци, етика. ИДЕС няма този ресурс, но пък на доброволна основа някои ДЕС с добри познания могат да бъдат дежурни в един ден от годината и да помогнат на колеги, пък било само да ги изслушат и споделят своя опит. Това е изключително важно за самонаети ДЕС и млади колеги.

Реклама и промоция

В тази сфера ИДЕС тепърва прави първи стъпки. Ето някои водещи практики от Острова:

  • да се въведе схема на чиракуване
  • да се устрои спомагателен фонд за колеги в беда
  • да се работи с утвърдени брандове, които да дадат бонус точки на ИДЕС членове
  • да се спонсорира и рекламира използването на български одит софтуер
  • да се даде изпитния процес на професионална организация от рода на BPP
  • да се продължи сътрудничеството с ICAEW и ACCA
  • да се създаде ресурс за техническа помощ

 

 

Върни се към списъка