Институт на дипломираните
експерт–счетоводители в България

Намирате се в: Издания

Международни стандарти за финансово отчитане 2012

22 Май 2013 , Книги

Българският превод на Международни стандарти за финансово отчитане 2012 – издание на Съвета по международни счетоводни стандарти, Лондон вече е факт. Вие можете да си го закупите от офиса на ИДЕС  - София, ул. Искър № 22, ет. 2

Преводът е направен под егидата и професионалната редакция на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Българското издание съдържа пълната версия на всички МСФО, МСС и разяснения, както и всички съпътстващи материали, издадени към 1 януари 2012. В него се съдържат и тези стандарти и разяснения, респ. промени в тях, които са в сила след 1 януари 2012 г.

Включен е и предговор от българските редактори, както и таблица с най-важните промени в терминологията, използвана в предишни издания или в превода на Международните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Европейския съюз, публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз.

Изданието се продава само на CD, на цена 120 лв.

Категории

Подобни

Навигация